Dennis Rudin

En sjukskrivning för utbrändhet 2017 ledde till att Dennis tog upp yoga på allvar från att ha utövat yoga mer sporadiskt sedan 2010. Detta ledde med tiden in i en yogalärarutbildning, som följdes av flera fördjupningskurser.

Med yoga som platform, tillsammans med de verktyg Dennis samlat på sig genom år av intresse för tillämpad psykologi, utformade han den strategiska och självreflekterande modellen ’RUDIN’ (se Vår strategiska modell) och kunde ta sig ur sin utbrändhet och tillbaka i arbete relativt omgående. En del brister i återgången ledde dock så småningom till att Dennis gick in i väggen igen. Denna gång valde han att skynda långsamt tillbaka, och arbete varvades med yoga, vilket även ledde till en växande tanke på att sadla om; att börja arbeta mot att försöka förebygga stress och stillasittande även hos andra.

Yogan bidrog i återhämtningen med fysisk träning i balans, styrka och rörlighet, samt mental träning i form av reflektion, fokus, minne samt kanske viktigast av allt: övning i MEDVETEN NÄRVARO och ÅTERHÄMTNING.

Dennis har nu valt att lämna IT-branschens år med programmering och projektledning bakom sig, i alla fall till viss del, för att fokusera på hälsoförebyggande arbete genom principer och övningar ur yoga och jiujitu, samt att bygga upp företaget och varumärket Pensegi – för BALANS i livet.

Bakgrund: Dennis är CBT Practitioner* samt NLP Master Practicioner* (Achology). Han har en grundutbildning i Ergonomi samt Arbetsmiljö. Han utbildar i Durewall-Jiujitsu ett humant självförsvar inom vilket ergonomi ingår som en del i instruktörsutbildningen, men även i själva jiujitsu-utövandet. Dennis är Viryayogalärare (200h) med påbyggnad Virya Rehab (204h) som specialinriktning (Nordiska yogainstitutet). Dennis är också ansluten till Stockholms Landstings FaRledare, ett program för hantering av patienter som fått Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Dennis är ansluten som FaR-ledare, samt företaget Pensegi är godkänt som FaR-arrangör. (Se farledare.se). Med ett stort intresse för ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är Dennis också medlem i Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) som är huvudorgan bakom denna metod.


*Practioner innebär utbildning inom området för personligt bruk, kunskaperna används alltså inte i terapeutiskt syfte, men tankar och metaforer kan användas som t.ex teman för en yogaklass, eller som grund i ett strategiskt självutvecklande syfte.