Evidensbaserad Yoga

Pensegi använder Viryayoga som bas för hälsoförebyggande arbete. 

Viryayoga är en modern metod under kontinuerlig utveckling med grund i traditionell yoga, men med rörelser modifierade baserat på gällande rekommendationer och forskning inom idrott och hälsoarbete. 

Bakom Viryayoga står Nordiska Yogainstitutet (www.nordiskyoga.se), med ett erfaret team vilket inkluderar bl.a naprapat, psykolog, fysiolog, folkhälsovetare och historieforskare.

Denna form av hatha yoga utforskar hur vi på ett roligt och ibland utmanande sätt rör oss hälsosamt, alltid med en önskan om att deltagarna även skall kunna ta med sig något i vardagen. Passen omsluts av ett filosofiskt tema. 

Pensegi arbetar med Viryayoga på basnivå, nivå 1 och 2, samt med specialflöden från Virya Rehab. Passen kan anpassas efter plats och målgrupp, även med stöd av t.ex vägg eller stol. Vi använder klossar och andra redskap för att skapa en tillgänglighet i yogan. Funktion är viktigare än fysisk form. En yoga för alla!


BALANS

Genom lagom utmanande balansträning på en nivå som passar just dig, lär vi kroppen att bli bättre på att hantera oväntade balanskrav, så som till exempel när man snubblar eller halkar. Detta minskar risk för skador när vi blir äldre, men ger även stora fördelar på vägen dit.

RÖRLIGHET

För de flesta av oss innebär vardagen ofta enformiga rörelsemönster och mycket stillasittande. Då kroppen blir bra på de saker vi gör ofta, vill vi uppmuntra till rörelse även utanför vardagens ramar, något som stärker kroppens förmåga att hantera nya situationer.

STABILITET

Med den ökade rörlighet som yoga kan ge arbetar vi samtidigt med styrka och stabilitet för att bättre kunna hantera just denna rörlighet. Ytterst få yogapositioner vi lär ut saknar därmed muskulär aktivitet. Med både varierade dynamiska rörelser och statiska positioner ger vi kroppen en utmanande träning som stärker dig inifrån.

MEDVETEN NÄRVARO

Vi synkroniserar andning med rörelse vilket skapar en medveten närvaro i kroppen (proprioception) då vi växlar mellan olika asana (yogapositioner). Långsamma rörelser bygger upp en medvetenhet och kontroll även i de små justeringar i muskulär aktivitet som en rörelse innebär.