Rörelse

Rörelse

Pensegi erbjuder fysisk och rehabiliterande yoga med fokus på hälsosam rörelse och anatomi.

Strategi

Strategi

Filosofiska tankekorn och vardagsstrategier för ett balanserat liv.

Återhämtning

Återhämtning

Andningsövningar, mindfulness och reflektion i rörelse.

Bästa medicin för kroppen är RÖRELSE, och därefter ÅTERHÄMTNING!

Att ta hand om sin kropp är en förutsättning för god hälsa, både fysiskt och mentalt, ändå reflekterar vi oftast inte över hur den biologiska maskin som vi hela tiden tar med oss fungerar. Det vill vi på Pensegi ändra på. 

Vi vill med rörelseträning baserad på vetenskapliga rekommendationer uppmuntra till ökad självkännedom och eget hälsoarbete i det laboratorium som vi kallar för kroppen.

”Med yoga och jiujitsu som bas utforskar vi kroppens möjligheter och begränsningar för att finna en trygghet i oss själva och en tilltro till vår kapacitet, samt därmed främja ett hälsosamt och harmoniskt liv.”

Dennis Rudin, grundare av Pensegi